Programma

Programma A | 10.00 - 11.00 uur

AL1

Lezing door de heer dr. A. J. (Arend) Ardon - Doorbreek de cirkel

Als zorgverlener spelen we veel verschillende rollen. Tijd om ook uw rol als leider op te pakken. Als initiator. Als vernieuwer. Als aanjager. Op een aanstekelijke en enthousiaste manier zal Arend Ardon u meenemen in zijn verhaal waaruit blijkt dat de fout bij veranderingen in organisaties altijd bij anderen ligt.

Zij ... in plaats van wij... Tijd om daar de nodige verandering in aan te brengen. En die begint echt bij u zelf. Schrijft u zich daarom snel in voor deze interessante lezing en “Doorbreek de cirkel”. Arend J. Ardon (1967) is sociaal en organisatiepsycholoog én bedrijfskundige. Sinds 2001 is hij vennoot bij Holland Consulting Group. Ardon is gepassioneerd veranderkundige. Hij begeleidt veranderprocessen op het vlak van organisatieverandering, samenwerking en leiderschap. Opdrachtgevers benaderen hem ook wanneer veranderingen moeizaam van de grond komen. Het organisatieadviesvak gaat hem aan het hart. Als kerndocent is Ardon verbonden aan de opleiding Master of Science in Management Consultancy van de RSM Erasmus University, waar hij organisatieadviseurs opleidt die al enkele jaren actief zijn in het vak. In 2009 promoveerde hij op zijn onderzoek naar leiderschap in complexe veranderprocessen.

AL2

Lezing door de heer M.J.A. (Marc) Lammers - Niet veranderen is stilstaan

Als je hetzelfde doet als je al deed, dan krijg je ook hetzelfde. Je moet altijd bezig zijn met innoveren. Dit is een middel om een doel te bereiken en niet een doel op zich. En of het nou gaat om sport of de zorgverlening, dat maakt weinig verschil. In beide gevallen geldt dat je vooruit moet kijken, want het volgende toernooi, de volgende stap is belangrijk.

Je moet zorgen dat je jouw mensen vijf procent meer motiveert dan de concurrentie. Door hen telkens een stapje voor te zijn, maak je het verschil. Wel is er binnen sport meer sprake van gelijk niveau: elf tegen elf en de spelregels staan vast. Dat ligt in de zorg wat lastiger en genuanceerder. Maar in beide gevallen geldt dat zelfbewustzijn van de teamleden heel belangrijk is. Hierin zit de winst. Iedereen moet zich bewust zijn van persoonlijke sterke en minder sterke punten. Winnen doe je op je sterke punten, daarom is het goed om een grote diversiteit te hebben. Teams met de grootste diversiteit, zijn de sterkste teams. Marc Lammers is het voorbeeld van een modern type coach. Hij was acht jaar bondscoach van het Nederlands dames hockeyteam. Daarvoor was hij, op jonge leeftijd, coach van Spanje en was zelf tevens een verdienstelijk hockeyer. Lammers staat erom bekend dat hij veel moderne technieken introduceert bij het coachen. Zo zijn er in het hedendaagse hockey veel manieren en technieken te vinden die door Lammers zijn gei?ntroduceerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de videobril, de videolaptop, nieuwe hockeysticks en de "cooling down vesten".

A1

eDiagnostiek. Probleemgestuurd aanvragen van eerstelijnsdiagnostiek

Workshop van deelparticipant ZorgDomein, verzorgd door de heer drs. J.P. (Jorg) van der Heijden, directeur ZorgDomeinProbleemgestuurd aanvragen van eerstelijnsdiagnostiek

Via de ZorgDomein Ordermodule is het mogelijk om probleemgestuurd uw eerstelijnsdiagnostiek aan te vragen. Dit gaat volledig digitaal en maakt gebruik van de LESA-standaard om u automatisch een advies te geven over de juiste diagnostische mogelijkheden voor uw patiënt.

De workshop beantwoordt vragen als:

 • wat is ZorgDomein en wat is eDiagnostiek?
 • hoe werkt probleemgestuurd aanvragen via ZorgDomein?
 • wat zijn de voordelen die het digitaal aanvragen u biedt?
 • wat maakt de Ordermodule tot een succes?
 • welke nieuwe ontwikkelingen verwacht ZorgDomein verder?
A2

Apps in de praktijk

De heer drs. L.F.J. (Bart) Timmers, huisarts

Als er een ding explosief aan het groeien is, dan is dat het gebruik van smartphones en tablets en de daarbij behorende apps. In deze workshop gaan we in op welke apps goed bruikbaar zijn in de spreekkamer. Zowel voor de dokter, als voor de patiënt. Welke apps vergemakkelijken je leven als huisarts? Hoe blijf je bij op dit gebied? Hoe kun je je patiënt adviseren? Wat doen we met de data die apps genereren? Uw eigen vragen kunnen hierbij een belangrijke bijdrage betekenen.

A3

Acute knieklachten. Hoe stel ik de juiste diagnose?

Workshop van participant Bergman Clinics, verzorgd door de heer drs. C.P. (Cor) van der Hart, orthopedisch chirurg en de heer drs. G.H.C. (Gerard) Mientjes, huisarts

Fysiotherapeuten en huisartsen zien regelmatig acute knieletsels. In de praktijk blijkt dat het stellen van een juiste diagnose niet altijd even eenvoudig is. In deze workshop worden handvatten gegeven om een meer adequate diagnose te kunnen stellen en te kunnen beoordelen wanneer een verwijzing naar een orthopeed zinvol is.

A4

Praktijkfinanciering

De heer drs. L.P.R. (Lennart) Rijkers, beleidsmedewerker LHV

In vogelvlucht krijgt u de belangrijkste informatie over de financiering van uw huisartsenpraktijk. Hoeveel geld gaat om in de huisartsenzorg, en hoeveel komt daarvan bij u terecht? Welke tarieven mag u rekenen, hoeveel omzet leveren die op en welke kosten worden er in een huisartsenpraktijk gemaakt. Er zal specifiek worden ingegaan op actuele wijzigingen in de financiering van de huisartsenzorg.

A5

Aan de slag met voorschrijfgedrag - Praktische handvatten om uw eigen voorschrijfgedrag en dat van uw collega’s te optimaliseren

Mevrouw drs. A.C. (Anke) Lambooij, apotheker en adviseur bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en projectleider Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen

Weet u hoe goed u de NHG-Standaarden volgt? Met de gratis Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen kunnen huisartsen hun cijfers inzien en vergelijken op landelijk en regionaal niveau, en sinds kort ook binnen een groep. De workshop biedt veel voorbeelden en praktische handvatten zodat huisartsen makkelijk en snel en zonder tussenkomst van een apotheker, zelf doelmatig voorschrijven kunnen bevorderen. Binnen de eigen praktijk, maar ook op FTO-niveau. Daarnaast kunnen de eigen voorschrijfcijfers gebruikt worden bij besprekingen met zorgverzekeraars.

 

A6

Ook kiezen doe je samen

De heer F. (Floris) de Bok, projectmanager Huis voor de Zorg (Zorgbelangorganisatie Limburg)

Zelfmanagement vraagt om het maken van keuzes. Keuzevrijheid is belangrijk, maar iets anders dan "zoek het zelf maar uit". Bovendien moet je ook kunnen en willen kiezen en moet het ook relevant zijn. Het keuzeproces kent vele aspecten en dat vraagt om goede informatie en begeleiding om tot de juiste beslissing te komen. De huisarts vervult een belangrijke rol bij de keuzes van de patiënt. Het gaat om gezamenlijke besluitvorming. Kiezen doe je samen. In de workshop lopen we samen van keuzevrijheid als panacee naar gedeelde besluitvorming vanuit patiëntenperspectief.

 

A7

Melden of niet? Dilemma’s bij het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld

Mevrouw mr Y.M. (Yvonne) Drewes, arts maatschappij en gezondheid, adviseur gezondheidsrecht KNMG

Sinds 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht.
De verplichting om te beschikken over een meldcode is voor artsen niet nieuw, zij hebben immers al de KNMG-meldcode. Nieuw is wel de nadruk op de verplichte kindcheck: wat betekent dat in de praktijk?
En wat betekent het recht om kindermishandeling en huiselijk geweld te melden voor het beroepsgeheim? Deze en andere dilemma's zullen in de workshop aan de orde komen.

 

A8

Personeelsmanagement: succesfactoren voor een team

Workshop van deelparticipant VvAA, verzorgd door de heer drs. J.F.H. (Jeroen) Woertman, adviseur Werkgeverszaken VvAA

Kwaliteit van uw team wordt steeds crucialer voor succes van uw praktijk. Onderzoek in huisartsenpraktijken leert dat er een aantal succesfactoren is die er voor zorgt dat medewerkers individueel en in teamverband goed functioneren. In de workshop worden deze succesfactoren belicht en worden praktische handvatten gegeven hoe u deze kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.

 

A9

Zorgeloos aan de balie

Mevrouw J. (José) Spelberg, manager Van Campen Consulting

De administratieve verplichtingen in de zorg zijn al vele jaren een actueel thema. In deze workshop is aandacht voor doelmatig en efficiënt werken. We gaan aan de slag om de werkprocessen aan de orde te stellen van de assistenten vanuit klantgerichte dienstverlening vanaf de start tot de finish, en niet vanuit afgebakende statische taken van het individu.

 

A10

Motiveren tot gezond gedrag

Mevrouw drs. M.H. (Melanie) van Hoeve, communicatietrainer aangesloten bij MINT

U krijgt de mogelijkheid om uw motiverende vaardigheden onder de loep te nemen, aan te scherpen en te verdiepen teneinde patiënten optimaal te kunnen begeleiden. Hoe kun je patiënten begeleiden naar gezond gedrag, hoe help je hen een keuze te maken voor ander gedrag en hoe ga je om met weerstanden die ontstaan in de gesprekken met patiënten? Dit zijn enkele aspecten die aandacht krijgen. De vaardigheden die centraal staan zijn het onderzoeken van ambivalentie, het reflecteren, het reageren op weerstand. Dit alles door vooral te dóen en te ervaren, waarbij de theorie slechts ter ondersteuning wordt benut.

A11

Familiaal huiselijk geweld en de huisarts

Mevrouw dr S. (Sylvie) Lo Fo Wong, huisarts

Geweld in het gezin raakt iedereen. Als huisarts hebt u, volgens patiënten, een belangrijke taak hierin. In deze korte workshop worden drie casussen besproken. Herkenning, bespreekbaar maken, wat is belangrijk in het motiveren tot hulp en hoe te monitoren wanneer u hebt verwezen. Wat verandert er met de wet meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld voor u? Kom en discussieer mee met uw collega’s en praktijkmedewerkers.

A12

Zelfmanagement in de diagnostiek

Mevrouw dr A.M. (Sanne) van Delft, wetenschappelijk programmamanager Saltro en mevrouw dr N. (Noortje) Verdijk, manager Projecten & Kwaliteit bij Saltro

Iedereen heeft recht op volledig geïntegreerde zorg die wij, de zorgverleners, rondom hen inrichten. Daarbij wordt de rol van patiënten steeds belangrijker. Door hen in staat te stellen zelf de regie te nemen over eigen zorg en gezondheid, kunnen we een positieve stimulans geven aan de kwaliteit van zorg. Dat kan onder andere door patiënten en gezonde mensen zelf inzicht te geven in uitslagen en door hen zelf thuis testen te laten verrichten. In de workshop nemen we u graag mee in deze mogelijkheden van zelfmanagement die u en uw patiënten geboden kunnen worden. Van een portaal voor trombosedienstpatiënten tot digitale uitslagen en SOA-zelftesten. Denk met ons mee zodat we samen de juiste zorg op de juiste plek bieden!

A13

Zinnige en zuinige diagnostiek. Hoe?

De heer dr J.H.M. (John) Souverijn, klinisch chemicus en de heer D.W. (Dirk) Meijer Timmerman Thijssen, stafarts eerstelijns diagnostisch centrum

Wat is de formule voor de positief voorspellende waarde van een test? Waarom is de priorkans op ziekte belangrijk als men een test aanvraagt of uitvoert? Wat zegt de ROC-curve over de eigenschappen van een test? Inzicht in deze en andere begrippen uit de testtheorie helpt om op een effectieve manier diagnostisch onderzoek aan te vragen/uit te voeren. Tijdens de workshop werkt u vanuit zeer herkenbare casuïstiek aan de verbetering van uw diagnostische capaciteiten. Zo mogelijk wordt een link gelegd met de point-of-care testen in het laboratorium van de ’Praktijk met toekomst’ op de Huisartsbeurs.

A14

Wat zou u doen, dokter? Ondersteunen van zelfmanagement bij patiënten

Mevrouw L. (Loes) Delleman, trainer & trainingsacteur HIP, Boertiengroep en mevrouw I. (Ikram) Choho, trainer Boertiengroep

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de patiënt is een noodzakelijke ontwikkeling in de zorg. De druk op de huisartsenpraktijk kan hierdoor afnemen. In deze workshop ervaart u hoe zelfredzaamheid en zelfstandigheid er praktisch en concreet uitzien. Én wat u kunt doen om dat te stimuleren. Of lukt het u al lang om de vaak meer reactieve houding van de patiënt om te buigen? Nog niet altijd, dan is deze workshop voor u gemaakt. Na deze workshop heeft u de skills waarmee u een actieve houding oproept bij patiënten. U maakt kennis met het Chronic Care Model als theoretische basis. Een interactieve workshop mèt humor!

A15

Hoe verbetert u de begeleiding rondom zelfcontrole van diabetespatiënten?

Mevrouw dr J. (Hanneke) Hortensius, verpleegkundig specialist i.o.

Zelfcontrole is een belangrijk hulpmiddel van zelfmanagement. Maar wat betekent het om met zelfcontrole bezig te zijn? Ieder mens met diabetes heeft een persoonlijke beleving van zelfcontrole. En hoe vaak zou iemand ‘moeten’ meten wanneer hij/zij stabiel is ingesteld met insulinetherapie?
Een nieuw ontwikkeld instrument wordt gepresenteerd waarmee beleving van zelfcontrole in kaart kan worden gebracht. Daarnaast worden de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek bij mensen met diabetes type 2 die behandeld werden met een eenmaal daags insulinetherapie waarbij drie zelfcontrolefrequenties zijn vergeleken.

A16

Moderne inzichten in de dementie, de WetensVaardigheden

De heer J. (Jan) van der Hammen, trainer/acteur en mevrouw M. (Margo) Lak, trainer/acteur (beiden gespecialiseerd in de dementiezorg)

De workshop moderne inzichten in de dementie gaat uit van het gegeven dat voor mensen met dementie twee factoren van groot belang zijn, de (leef)omgeving en het individu. Speciaal voor deze scholingen en trainingen hebben wij het begrip WetensVaardigheden ontwikkeld, als je weet hoe het werkt in de hersenen bij mensen met dementie is de stap naar de vaardigheid in de omgang niet zo moeilijk te maken. Onze hersenen ontwikkelen zich van baby tot ongeveer ons 25e levensjaar, pas dan zijn onze hersenen volgroeid. In deze ontwikkeling zijn vier niveaus te onderscheiden, de ingewikkelde hersenfuncties zitten op het hoogste niveau. Bij mensen met dementie of een andere vorm van hersenbeschadiging vallen juist op dit hoogste niveau het eerst de gaten en dat zien we terug in hun gedrag. Onderzoek heeft uitgewezen dat de prikkels geluid en beweging groot effect hebben op de hersenen van mensen met dementie. Gedrag dat vaak als onrust wordt geduid, komt heel vaak voort uit een fysieke behoefte van de hersenen, het bieden van de juiste prikkels kan dit gedrag positief beïnvloeden. Tot slot, ons geheugen bestaat uit plaatjes van taferelen, voorwerpen, symbolen, gevoelens en geuren, etc. Als hetgeen wij zeggen tegen iemand met dementie overeenkomt met het plaatje dat zich in het geheugen bevindt, ontstaat herkenning, komt dat niet overeen, dan ontstaat onbegrip.

A17

Hartfalen in de eerste lijn

Workshop van deelparticipant Philips, verzorgd door de heer W. (Wietse) Veenstra, verpleegkundig specialist Hartfalen ziekenhuis Leveste, de heer L.M. (Léon) van der Vorst, Director Home Healthcare Solutions Philips, mevrouw drs. E.S. (Evelien) Steenvoorde, huisarts en de heer drs. E.C.M. (Ward) Meijer, huisarts

In de workshop kunt u kennisnemen van een business case rond de behandeling van hartfalenpatiënten met een duidelijke rol voor de huisarts en de thuiszorg. Op basis van een onafhankelijk onderzoek is aangetoond dat door samenwerking intramuraal-extramuraal tussen het Leveste Ziekenhuis, de betrokken huisartsenpraktijken en de thuiszorg enorme gezondheidswinsten zijn behaald. In het kader van de wens om ‘verplaatste zorg’ te realiseren is dit een heel geslaagd voorbeeld.

A18

Telecommunicatie in de huisartsenpraktijk

Workshop van deelparticipant Advitronics Telecom, verzorgd door de heer ing. H.G.W.P. (Ric) Broens, directeur Advitronics Telecom

Een workshop waarin veel facetten betreffende telefonische communicatie de revue zullen passeren:

 • wat is een goede telefonische bereikbaarheid?
 • wat verwacht IGZ van mij?
 • moet ik een telefooncentrale lokaal plaatsen of in the cloud?
 • voor/nadelen van lokaal of in in the cloud
 • moet ik mijn telefonie traditioneel houden of op voip overgaan?
 • hoe kan ik op mijn telefoonkosten besparen?
 • wat kan beeldtelefonie voor mijn telefonische bereikbaarheid betekenen?
 • tips en trucs om de bereikbaarheid te verbeteren.
A19

Oedeem in de benen bij uw patiënt? En nu?

Mevrouw A.C. (Alice) van der Zee van den Wijngaard RN, Oncologie verpleegkundige en compressie specialisatie

In deze workshop gaan we in op de anamnese en diagnosestelling bij oedeem in de benen. Bij CVI kan vaak sprake zijn van oedeem en de vraag is hoe dit het beste te behandelen is. We gaan in op de NHG-richtlijnen en de behandeling bij bepaalde EAI-uitkomsten. Ook laten we zien wat een doelmatige effectieve snelle compressie therapie is. We gaan dan in op de twee laags compressie therapie. Gevolg: een tevreden huisarts en patiënt.

A21

Ouderenmishandeling, het komt vaker voor dan U denkt!

Mevrouw M. (Marianne) van der Krans, Projectleider ouderenmishandeling steunpunt huiselijkgeweld 

Bij veel zelfstandig wonende ouderen blijkt het voor te komen; ouderenmishandeling. Ouderen die worden vastgebonden omdat ze anders weglopen, kinderen die geld eisen en hierbij geweld gebruiken. Buren die hun alleenstaande buurvrouw meenemen naar de notaris en daar vast laten leggen dat zij de erfgename worden. Als huisarts heeft u een belangrijke rol in de aanpak. In deze workshop gaan wij in op de diverse vormen van ouderenmishandeling, de verschillende dynamieken die kunnen spelen en de mogelijkheden aan hulp.

AS1

Effectieve toetsgroepnascholing

De heer drs. B. (Bas) Spelberg, huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG en mevrouw drs. M.L. (Marie Louise) Jansen, huisarts en wetenschappelijk medewerker NHG

Voor iedere huisarts is het belangrijk om het vak bij te houden. Het is dan van belang om de tijd die je daarvoor hebt effectief te besteden. Het gaat er om dat je niet alleen iets leert, maar er ook wat mee gaat doen. In deze praktische workshop wordt u op de hoogte gebracht van zaken als: Wat is effectieve nascholing? Hoe start ik een toetsgroep? Aan welke eisen moeten toetsgroepen precies voldoen? Welke werkvormen zijn het meest geschikt?

AS2

Financiële planning

Workshop van deelparticipanten Seres en Noord Negentig, verzorgd door de heer mr. H. J. (Henk) Perdok, praktijkadviseur Seres en de heer mr. R. A. (Richard) Veening, belastingadviseur Noord Negentig

Wat is financiële planning? Financiële planning laat zich het beste omschrijven als de inventarisatie en analyse van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Als uitgangspunten gelden hierbij uw wensen en doelstellingen voor de korte en lange(re) termijn. In de planning wordt samen met u gekeken wat er voor nodig is om deze (financiële) doelen te bereiken. Deze workshop heeft als doelstelling u een aantal handvatten aan te reiken, zodat u een betere gesprekspartner wordt voor uw adviseur.

AS3

Waarnemen of in loondienst?

Workshop van hoofdparticipant Meeús, 'Het leven na de huisartsenopleiding', verzorgd door de heer E. (Ewout) van Schaik, Adviseur Vrije Beroepen, Meeùs Assurantiën, de heer mr. H.J. Perdok, praktijkadviseur Seres en de heer S. (Sascha) Nieborg, belastingadviseur Noord Negentig).

Na uw opleiding gaat u wellicht werken in dienstverband als hidha. Welke regelingen gelden voor u? Waar kunt u op letten? Ook is het mogelijk om als waarnemer aan de slag te gaan. Dan krijgt u te maken met allerlei financiële aspecten. Welke verzekeringen kunt u afsluiten? Wat moet u nog meer regelen? Welke fiscale mogelijkheden zijn er? Wat wordt uw inkomen? Veel om te regelen.... Of valt het allemaal wel mee? Deze workshop geeft u een aantal handvatten, zodat u een goede start kunt maken.

AS4

‘Een ongebruikelijke praktijkovername’ ervaringen van een startende huisarts

De heer drs. W. M. (Wessel) van Beusekom, huisarts

In deze workshop vertelt een startende huisarts zijn ervaringen bij de praktijkovername van een grote organisatievorm die hij omvormt tot een solopraktijk. Een lastig traject met een prima resultaat!

AS5

ABCDE-methodiek en spoedeisende hulp

De heer M. (Matthieu) Nas, trainer bij Medac Life Support Training

In de spoedeisende hulp is de ABCDE-methodiek dé methodiek bij uitstek bij de opvang van vitaal bedreigde patiënten en ongevalpatiënten. De methodiek heeft in grote delen van de wereld haar waarde ruimschoots bewezen. De gehele keten van spoedeisende hulp (SEH-afdeling van ziekenhuis, medisch specialisten en ambulancepersoneel) werkt volgens de methodiek en elke opleiding op het gebied van spoedeisende hulp voor zowel professionals (ATLS, PHTLS, TNCC, EPLS, APLS) als leken is hierop gestoeld. De methodiek stelt prioriteiten in het onderzoek en eerste behandeling, op basis van levensbedreiging, “Treat First What Kills First”. Ook voor de huisarts is in de spoedzorg een belangrijke rol weggelegd. In deze workshop wordt de mogelijkheid geboden om een adequate behandeling ingang te zetten volgens deze methodiek en een hoogwaardige overdracht te geven aan ketenpartners. Dat wordt gedaan onder de professionele leiding van medewerkers uit de eerste lijn. Na een korte instructie worden er diverse, op de huisarts gerichte, casussen gedraaid met medewerking van Lotus slachtoffers. U kunt in deze veilige trainingsomgeving de ABCDE-methodiek toepassen. Met de beheersing van deze methodiek neemt de huisarts een volwaardige plaats in de keten van spoedeisende hulp in.

Programma B | 11.30 - 12.30 uur

BL1

Lezing door de heer dr. A. J. (Arend) Ardon - Doorbreek de cirkel

Als zorgverlener spelen we veel verschillende rollen. Tijd om ook uw rol als leider op te pakken. Als initiator. Als vernieuwer. Als aanjager. Op een aanstekelijke en enthousiaste manier zal Arend Ardon u meenemen in zijn verhaal waaruit blijkt dat de fout bij veranderingen in organisaties altijd bij anderen ligt.

Zij ... in plaats van wij... Tijd om daar de nodige verandering in aan te brengen. En die begint echt bij u zelf. Schrijft u zich daarom snel in voor deze interessante lezing en "Doorbreek de cirkel". Arend J. Ardon (1967) is sociaal en organisatiepsycholoog en bedrijfskundige. Sinds 2001 is hij vennoot bij Holland Consulting Group. Ardon is gepassioneerd veranderkundige. Hij begeleidt veranderprocessen op het vlak van organisatieverandering, samenwerking en leiderschap. Opdrachtgevers benaderen hem ook wanneer veranderingen moeizaam van de grond komen. Het organisatieadviesvak gaat hem aan het hart. Als kerndocent is Ardon verbonden aan de opleiding Master of Science in Management Consultancy van de RSM Erasmus University, waar hij organisatieadviseurs opleidt die al enkele jaren actief zijn in het vak. In 2009 promoveerde hij op zijn onderzoek naar leiderschap in complexe veranderprocessen.

BL2

Lezing door de heer M.J.A. (Marc) Lammers - Niet veranderen is stilstaan

Als je hetzelfde doet als je al deed, dan krijg je ook hetzelfde. Je moet altijd bezig zijn met innoveren. Dit is een middel om een doel te bereiken en niet een doel op zich. En of het nou gaat om sport of de zorgverlening, dat maakt weinig verschil. In beide gevallen geldt dat je vooruit moet kijken, want het volgende toernooi, de volgende stap is belangrijk.

Je moet zorgen dat je jouw mensen vijf procent meer motiveert dan de concurrentie. Door hen telkens een stapje voor te zijn, maak je het verschil. Wel is er binnen sport meer sprake van gelijk niveau: elf tegen elf en de spelregels staan vast. Dat ligt in de zorg wat lastiger en genuanceerder. Maar in beide gevallen geldt dat zelfbewustzijn van de teamleden heel belangrijk is. Hierin zit de winst. Iedereen moet zich bewust zijn van persoonlijke sterke en minder sterke punten. Winnen doe je op je sterke punten, daarom is het goed om een grote diversiteit te hebben. Teams met de grootste diversiteit, zijn de sterkste teams. Marc Lammers is het voorbeeld van een modern type coach. Hij was acht jaar bondscoach van het Nederlands dames hockeyteam. Daarvoor was hij, op jonge leeftijd, coach van Spanje en was zelf tevens een verdienstelijk hockeyer. Lammers staat erom bekend dat hij veel moderne technieken introduceert bij het coachen. Zo zijn er in het hedendaagse hockey veel manieren en technieken te vinden die door Lammers zijn gei?ntroduceerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de videobril, de videolaptop, nieuwe hockeysticks en de "cooling down vesten".

B1

eConsultatie. Digitaal specialistisch advies en overleg via ZorgDomein Teleconsultatie en ZorgDomein Patiëntoverleg

ZorgDomein Patiëntoverleg Workshop van deelparticipant ZorgDomein, verzorgd door mevrouw drs. R. (Rianne) Quak, directeur ZorgDomein en de heer drs. W. (Walter) Balestra, CEO ZorgDomein

Naast eVerwijzen en eDiagnostiek biedt ZorgDomein nu ook eConsultatie aan. Tijdens de workshop maakt u kennis met twee nieuwe functionaliteiten: ZorgDomein Teleconsultatie en ZorgDomein Patiëntoverleg

U krijgt antwoord op de volgende vragen:

 • wat is ZorgDomein en wat is eConsultatie?
 • wat biedt ZorgDomein u met ZorgDomein Teleconsultatie en ZorgDomein Patiëntoverleg?
 • hoe werken deze nieuwe mogelijkheden?
 • wat betekent het voor mij als huisarts, als specialist en als andere zorgverlener?
 • wat zijn de kosten en wat maakt het een succes?
 • welke nieuwe ontwikkelingen verwacht ZorgDomein verder?
B2

De (zichzelf) coachende medische professional: twee werelden die samenkomen

De heer drs. M.M. (Marco) Buschman, CPCC, PCC, zelfstandig adviseur, (team)coach en internationaal trainer en mevrouw drs. A.G.E. (Angelique) van Dam-Kuijpers, CPCC, PCC, voormalig huisarts, (team)coach en internationaal trainer

De huisartsenpraktijk wordt steeds hectischer. Het risico van het verliezen van je passie en het krijgen van een burn-out ligt op de loer. Laat het niet zo ver komen! De omgeving is niet te veranderen, maar jouw reactie erop wel. Dat begint bij met lef kiezen om te werken vanuit je kwaliteiten. Resultaat: je werk wordt leuker, de communicatie met patiënten en collega’s verloopt soepeler en het heeft een positief effect op je thuissituatie. Geniet van de inzichten die je in een medische opleiding niet eerder hebt geleerd.

B3

Hoe zet u een POH-GGZ in?

De heer drs. G.F. (Frans) van Muilwijk, directeur gezondheidscentrum Reeshof en de heer drs. M. (Matthijs) Blom, eerstelijnspsycholoog gezondheidscentrum Reeshof

Nieuwe ontwikkelingen rondom de GGZ in de eerste lijn vragen een meer multidisciplinaire en meer wijkgerichte aanpak. Samenwerking tussen de huisarts, POH-GGZ en de eerstelijnspsycholoog spelen hier een grote rol. Deze workshop richt zich op de optimalisatie hiervan. Onderwerpen die aan bod komen:
•    hoe een POH-GGZ in te zetten?
•    hoe communicatie en samenwerking tussen disciplines te bevorderen?
•    wie krijgt welke taken en verantwoordelijkheden?
•    waar liggen voordelen en waar liggen valkuilen?

B4

Sherlock Holmes in de huisartsenpraktijk. Hoe ga je om met het beheer van patiëntgegevens?

De heer drs. H.S. (Hossein) Seyed Nabavi en de heer drs. J. (Jaap) van der Kamp, informatiekundigen Stichting IBGZ

Elke praktijk is wettelijk verplicht te voldoen aan normen voor informatiebeveiliging in de zorg. Hoe gaat u hier nu constructief mee om? Hoe wordt deze verantwoordelijkheid ingevuld?
Informatiebeveiliging, mits goed gedoseerd, komt ten goede aan:
•    de continuïteit van de praktijk;
•    de kwaliteit van de behandeling;
•    de patiënt.
In deze workshop krijgt u een voorproefje van de gevolgen van het menselijk gedrag en de bedrijfsvoering op de informatiebeveiliging.

B5

Zinnige en zuinige zorg met behulp van diagnostiek

Workshop van deelparticipant SAN, verzorgd door de heer L. (Leo) Kliphuis, MPH, directeur SAN

Zinnige en zuinige zorg: een hot item. In deze workshop wil Stichting Artsenlaboratoria Nederland via een interactief spel met u inventariseren hoe wij met behoud van kwaliteit de kosten van de zorg kunnen beheersen dan wel verlagen. Dit gaat u zeker toepassen in uw eigen praktijk.

B6

Een disfunctionerende collega. Hoe ga ik hiermee om?

Mevrouw mr. S. (Swanehilde) Kooij, senior beleidsmedewerker LHV, de heer dr P. (Paul) Zwietering, voormalig huisarts en coördinerend specialistisch senior inspecteur Inspectie voor de Gezondheidszorg en de heer dr W. (Wim) Verstappen, huisarts, onderzoeker en onderwijscoördinator binnen de huisartsenberoepsopleiding

Net als in alle beroepsgroepen hebben ook huisartsen te maken met disfunctionerende collega’s. Soms binnen de huisartsengroep, vaker bij het werken op een huisartsenpost. Om huisartsen in dit soort situaties te helpen, heeft de LHV een modelprotocol ‘Vermeend disfunctioneren’ ontwikkeld. Het protocol geeft handvatten om disfunctioneren bespreekbaar te maken en biedt hulp bij het oplossen van problemen. Onderwerpen die tijdens deze workshop aan bod komen:
•    wat is disfunctioneren?
•    signaleren en hoe verder?
•    wat heb ik aan het LHV-modelprotocol disfunctioneren?
Deze workshop is een interactieve sessie aan de hand van ervaringen en casuïstiek uit de praktijk.

B7

Jeugdzorg. Hoe vind ik mijn weg in de gemeente?

Mevrouw drs. J. (Jelly) Hogendorp, senior beleidsmedewerker LHV, mevrouw A. (Anne) Derksen MA, Vereniging Nederlandse Gemeenten en mevrouw drs. A.W.M. (Anneke) Kramer, huisarts

De toekomst van de jeugdzorg ligt per 2015 meer dan ooit bij de gemeente. Zij wordt verantwoordelijk voor de organisatie en inkoop van de jeugdzorg. De huisarts blijft eerste aanspreekpunt voor de meeste zorg, ook voor de jeugd en zeker voor het gezin. De huisarts zal zo nodig kinderen doorverwijzen naar de lokale of regionale voorzieningen voor jeugdhulp en zal haar weg in deze nieuw georganiseerde zorg moeten vinden. In deze workshop leert u de weg te vinden in het nieuwe stelsel van de jeugdzorg en maakt u kennis met succesvolle voorbeelden van samenwerking tussen huisartsen en gemeenten.

B8

Stoppen met Roken: de feiten op een rij

Mevrouw drs. R.M.M. (Regien) Kievits-Smeets, kaderhuisarts astma/copd en voorzitter Cahag

Door de wisselende besluitvorming van VWS ten aanzien van de financiering van de Stoppen-met-Rokenzorg in de afgelopen jaren en de manier waarop zorgverzekeraars daar verschillend invulling aan gaven is er veel verwarring ontstaan. Wat wordt er nu wel en niet vergoed? Wat is de functie van het Kwaliteitsregister? In deze workshop wordt duidelijkheid gegeven over de Stoppen-met-Rokenzorg door de huisarts anno 2014.

B9

Zelfmanagement bij chronische gezondheidsklachten

De heer drs. F.G. (Floris) Goedegebuure, GZ-psycholoog en de heer E. (Erik) Schuurman, re-integratiedeskundige

Het ontbreken van adequate zelfredzaamheid kan een belangrijk element zijn bij patiënten met chronische gezondheidsklachten. Een groot aantal is de regie over het eigen bestaan kwijt geraakt en maakt veelvuldig gebruik van voorzieningen van de gezondheidszorg zonder een gewenst resultaat te bereiken. Deze workshop geeft vanuit theorie en praktijk inzicht in factoren die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van dit inadequate gedrag en de wijze waarop dit gedrag omgebogen kan worden naar zelfredzaamheid.

B10

Het declareren van tarieven

De heer dr A. (Ad) Vermaas, senior beleidsmedewerker LHV

Wat zijn de risico’s van onderdeclareren en overdeclareren van tarieven? Wat kunt u doen als niet direct duidelijk is wat u wel of niet mag declareren? Declareert het hele team op dezelfde wijze? In deze workshop wordt onder meer ingegaan op algemene uitgangspunten en richtlijnen voor het declareren, op de NZa-regels en op materiële controle door zorgverzekeraars. Verder worden verschillende praktijkvoorbeelden besproken.

B11

Zelfmanagement; Hoe kunnen patiënten helpen bij het verlagen van de werkdruk van de huisarts?

De heer drs. J.H. (Hans) van Selm, huisarts in Alphen aan den Rijn, voorzitter SSGD (GEZ)

De huisarts wordt steeds meer geconfronteerd met substitutie, met name bij chronische aandoeningen. Steeds meer zorg vindt plaats door de praktijkondersteuner onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Door substitutie en het aanbieden van zorgprogramma’s neemt de belasting in de huisartsenpraktijk fors toe. Er wordt veel verwacht van e-health, maar tot nu toe zijn er weinig succesvolle projecten. Desondanks ziet onze zorggroep mogelijkheden om patiënten te betrekken bij consultvoorbereiding, e-educatie en consultvervanging.

B12

Check vlek en plek. Dermatologische testen in de huisartsenpraktijk

De heer drs. J.N. (Niek) Bennen, dermatoloog bij DC Klinieken en de heer drs. L.V. (Laurence) Khoe, dermatoloog bij DC Klinieken en de heer drs. R.J. (Rob) Michielsens, huisarts

Dermatoloog Niek Bennen biedt u tijdens deze workshop praktisch inzicht in de Repeated Open Application Test. Het overkoepelende beursthema zelfmanagement beziet hij vanuit de invalshoek van het zelf testen door de patiënt. Deze kan op advies van de huisarts via de ROAT allergische reacties op cosmetische producten testen en uitsluiten. Dermatoloog Laurence Khoe gaat daarnaast in op de Abcd-regel van gepigmenteerde lesies. Geen zelftest voor de patiënt, maar een methodiek waarmee de huisarts zorguldig onderscheid kan maken tussen goedaardige - overgang en kwaadaardige lesies.

B13

De specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Mevrouw drs. E.A. (Ester) Bertholet, specialist ouderengeneeskunde

In november 2011 is in Velp een zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde gestart. Een specialist ouderengeneeskunde ziet samen met een multidisciplinair team van zorgprofessionals oudere mensen op verwijzing van de huisarts. Het team bestaat uit een verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een praktijkondersteuner en een secretaresse. Wij werken letterlijk in de huisartsenpraktijk en daarom makkelijk en nauw samen met de huisarts en andere eerstelijnshulpverleners. De patiënten die naar ons worden verwezen, zijn onder meer oudere mensen die voor het eerst met stemmings- of geheugenklachten naar de huisarts gaan en door ons in beeld worden gebracht. Maar daarnaast zien we ook veel patiënten met complexe problemen, bijvoorbeeld in een gevorderd stadium van dementie, met een gevorderde ziekte van Parkinson, met een vaak even kwetsbare mantelzorger, veel multimorbiditeit en regelmatig ook met zorgmijding. Voor deze patiënten is de aanwezigheid van een praktijk ouderengeneeskunde dichtbij, thuis en in de eerste lijn, zeer zinvol. In deze workshop leert u de praktijk kennen en kunt u aan de hand van filmpjes van patiënten een indruk krijgen van de werkwijze.

B14

Hoe lekker loopt het in uw team?

De heer mr. F.W. (Wim) Meijer, NMI registermediator, coach, trainer en de heer J.G. (Hans) de Roos, NMI registermediator

Met welk gevoel ga je naar je werk? Hoe lopen naar jouw gevoel communicatie en samenwerking in het team, met de anderen in de praktijk? Is je team zogezegd koortsvrij? En als er iets is, laat je dat dan door zeuren of stel je het aan de orde? In deze workshop krijg je aan de hand van de praktijk, praktische handvatten om problemen te herkennen, te voorkomen en er mee om te gaan als het toch mis gaat. Op www.teamthermometer.nl kun je alvast gratis de temperatuur van je team meten!

B15

Het virtuele verzorgingshuis

Mevrouw B. (Barbara) Nieuwkoop, directeur Zorgverband en mevrouw drs. E.T. (Elles) Bongarts, huisarts Wormerveer

Het Virtueel Verzorgingshuis is een samenwerkingsmodel waarmee kwetsbare burgers veilig thuis kunnen wonen en hun behoefte aan zorg en ondersteuning zelf kunnen regisseren. De huisarts en de praktijkondersteuners spelen een belangrijke rol bij het inrichten van het juiste sociaal-medisch netwerk voor de patiënt. Door iedereen in het netwerk op het juiste moment (vroegtijdig) te informeren wordt er efficiënt samengewerkt en de juiste zorg op het juiste moment aangeboden. Dit is mogelijk door het inzetten van een virtueel zorgnetwerk toepassing, beter bekend als het Virtueel Verzorgingshuis.

B16

Seksuele problemen in de huisartsenpraktijk: chronische ziekten en seks

Mevrouw drs. Th. (Thea) van der Waart, huisarts-seksuoloog NVVS, FECSM

Seks is een onderdeel van het leven, ook bij mensen met een chronische aandoening. In deze workshop leer je welke seksuele disfuncties je ziet bij welke chronische aandoeningen en bespreken we samen welke adviezen je deze mensen kunt geven, zowel praktische adviezen als medicatie of oefeningen.

B17

Greep op enkeltape

De heer drs. W.D. (Wouter) Boswinkel en de heer drs. F.J.J. (Frans) van der Kooij, kaderartsen bewegingsapparaat

Een korte starters- en opfriscursus voor uw tapevaardigheid van de enkel.

B18

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Mevrouw J. (Jellie) Klaver, directeur NVDA en mevrouw G.J.A. (Gerda) van Baggem, voorzitter NVDA

Vakkennis en vaardigheden houden je scherp als doktersassistent. Het Kwaliteitsregister Doktersassistent biedt een online systeem waarin je je kennis en vaardigheden digitaal vastlegt. Zo is in één oogopslag duidelijk waar je als doktersassistent voor staat: kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Het kwaliteitsregister is op 1 juli 2011 gestart en telt al bijna 3.500 geregistreerde doktersassistenten. De CAO Huisartsenzorg vergoedt een deel van de inschrijvingskosten. Meer weten over het register en de criteria? Meld je dan aan.

B19

Het nut van zelfmanagement voor diabetes patiënten. Geen woorden maar daden.

De heer prof. dr G.E.H.M. (Guy) Rutten, huisarts, mevrouw drs. A.M. (Anita) Veltink, psycholoog en mevrouw drs. N.W.D. (Nathalie) Eikelenboom, gezondheidswetenschapper

In deze workshop:

 • voordracht over wat bekend is over de effecten van educatie bij mensen met type 2 diabetes;
 • achtergrond van de cursus en ervaringen met het uitrollen ervan;
 • vragen, suggesties;
 • gebruik van ‘screeningsformulier voor deelname Educatiecursus (SEMAS), om de cursus alleen te geven aan mensen van wie verwacht kan worden dat ze er baat bij hebben - achtergrond, werving patiënten Eindhoven;
 • concrete plannen maken voor de eigen zorggroep.
BS1

Solliciteren; wat voor huisarts word ik?

Mevrouw M. (Monique) Eland, managing consultant BKV

Wie geeft mij sollicitatieadvies? Hoe schrijf ik een indrukwekkende sollicitatiebrief? Hoe profileer ik me op social media? Wat is de beste manier om mezelf te presenteren? Tijdens deze workshop ontvang je nuttige tips met betrekking tot sollicitatievaardigheden en het gebruik van social media.

BS2

Financiële planning

Workshop van deelparticipanten Seres en Noord Negentig, verzorgd door de heer mr. H. J. (Henk) Perdok, praktijkadviseur Seres en de heer mr. R. A. (Richard) Veening, belastingadviseur Noord Negentig

Wat is financiële planning? Financiële planning laat zich het beste omschrijven als de inventarisatie en analyse van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Als uitgangspunten gelden hierbij uw wensen en doelstellingen voor de korte en lange(re) termijn. In de planning wordt samen met u gekeken wat er voor nodig is om deze (financiële) doelen te bereiken. Deze workshop heeft als doelstelling u een aantal handvatten aan te reiken, zodat u een betere gesprekspartner wordt voor uw adviseur.

BS3

Waarnemen of in loondienst?

Workshop van hoofdparticipant Meeús, ‘Het leven na de huisartsenopleiding’, verzorgd door de heer E. (Ewout) van Schaik, Adviseur Vrije Beroepen, Meeùs Assurantiën, de heer mr. H.J. Perdok, praktijkadviseur Seres en de heer S. (Sascha) Nieborg, belastingadviseur Noord Negentig).

Na uw opleiding gaat u wellicht werken in dienstverband als hidha. Welke regelingen gelden voor u? Waar kunt u op letten? Ook is het mogelijk om als waarnemer aan de slag te gaan. Dan krijgt u te maken met allerlei financiële aspecten. Welke verzekeringen kunt u afsluiten? Wat moet u nog meer regelen? Welke fiscale mogelijkheden zijn er? Wat wordt uw inkomen? Veel om te regelen.... Of valt het allemaal wel mee? Deze workshop geeft u een aantal handvatten, zodat u een goede start kunt maken.

BS4

‘Een ongebruikelijke praktijkovername’ ervaringen van een startende huisarts

De heer drs. W. M. (Wessel) van Beusekom, huisarts

In deze workshop vertelt een startende huisarts zijn ervaringen bij de praktijkovername van een grote organisatievorm die hij omvormt tot een solopraktijk. Een lastig traject met een prima resultaat!

BS5

ABCDE-methodiek en spoedeisende hulp

De heer M. (Matthieu) Nas, trainer Medac Life Support Training

In de spoedeisende hulp is de ABCDE-methodiek dé methodiek bij uitstek bij de opvang van vitaal bedreigde patiënten en ongevalpatiënten. De methodiek heeft in grote delen van de wereld haar waarde ruimschoots bewezen. De gehele keten van spoedeisende hulp (SEH-afdeling van ziekenhuis, medisch specialisten en ambulancepersoneel) werkt volgens de methodiek en elke opleiding op het gebied van spoedeisende hulp voor zowel professionals (ATLS, PHTLS, TNCC, EPLS, APLS) als leken is hierop gestoeld. De methodiek stelt prioriteiten in het onderzoek en eerste behandeling, op basis van levensbedreiging, “Treat First What Kills First”. Ook voor de huisarts is in de spoedzorg een belangrijke rol weggelegd. In deze workshop wordt de mogelijkheid geboden om een adequate behandeling ingang te zetten volgens deze methodiek en een hoogwaardige overdracht te geven aan ketenpartners. Dat wordt gedaan onder de professionele leiding van medewerkers uit de eerste lijn. Na een korte instructie worden er diverse, op de huisarts gerichte, casussen gedraaid met medewerking van Lotus slachtoffers. U kunt in deze veilige trainingsomgeving de ABCDE-methodiek toepassen. Met de beheersing van deze methodiek neemt de huisarts een volwaardige plaats in de keten van spoedeisende hulp in.

Programma C | 13.30 - 14.30 uur

CL1

Lezing door de heer prof. dr. B.R. (Bas) Bloem - Van god naar gids

Iedereen met Parkinsonverschijnselen heeft het recht om af en toe een specialist te zien. Ieder mens wil graag de juiste diagnose weten, en goede behandeladviezen van een expert horen. Met dat idee ontwikkelde Bas Bloem ParC, het Parkinson Centrum Nijmegen.

Een multidisciplinair zorgconcept, waarbij een team van onder andere gespecialiseerde neurologen, psychiaters, paramedici, Parkinsonverpleegkundigen en maatschappelijk werkers de patiënt gedurende drie dagen ziet en vervolgens een op maat gesneden behandeladvies geeft. Het team is altijd afgestemd op de specifieke wensen van de klant, die zelf mag aangeven welke klachten voor hem prioriteit hebben. Dé ziekte van Parkinson en dé behandeling bestaan immers niet – de verschijnselen uiten zich bij iedereen anders. Vervolgens gaat de patiënt terug naar huis en krijgt goede zorg in zijn buurt. Hierdoor hoeft de patiënt niet ver van huis te gaan voor de beste zorg. Samen beter worden kan dus echt. Het is echter wel een kwestie van doen.

Prof. dr. Bas Bloem is neuroloog en verbonden aan het Radboud UMC in Nijmegen. Hij zet zich op alle mogelijke manieren in voor mensen met de ziekte van Parkinson. Om oplossingen te bedenken voor later en voor de beste zorg voor nu. Hij richtte het Parkinson Centrum Nijmegen en de zorginnovatie-organisatie MijnZorgNet op.

CL2

Lezing door de heer prof. dr. ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman - Leiding geven aan professionals? Niet doen!

Professionals in de gezondheidszorg hebben jaren gestudeerd om eindelijk te mogen gaan doen waar ze zo enthousiast over zijn. Pas op dat je dat enthousiasme niet verprutst! Faciliteer de kenniswerkers in plaats van hun werkprocessen almeer te plannen en te controleren.

Zorg er voor dat ze niet te veel lastig gevallen worden met formulieren, rapportenschrijverij, regels en procedures. Dan komt de productiviteit en kwaliteit vanzelf. Waarom? Omdat echte professionals liever iets goed dan iets fout doen. Natuurlijk horen we de laatste tijd gloedvolle betogen over het afschaffen en verminderen van het aantal regels en procedures, laaien de discussies over de Rijnlandse werkcultuur versus het Anglo-Amerikaanse businessmodel weer op en worden er voortdurend paarse krokodillen geïdentificeerd, maar zelden wordt de vraag beantwoord hoe de coördinatie dan wél geregeld moet worden. Het antwoord van Weggeman is: sturen op een collectieve ambitie. Oftewel: focus op de dagelijkse praktijk. Deze lezing gaat over dienend leiderschap, over de kenmerken en eigenaardigheden van professionals, over hun belangrijkste productiefactor: kennis. En over één van hun moeilijkste taken: innoveren. En over vakmanschap, meesterschap en altijd maar blijven leren.

Prof. dr. ir. Mathieu M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast is hij strategic associate van Squarewise en voert hij een eigen praktijk als bestuursadviseur.

CD1

Debat: Decentralisatie van jeugd- en ouderenbeleid: wat zijn de effecten?

Prikkelende inleidingen, scherpe tegenstellingen, kraakheldere analyses en een doortastende dagvoorzitter. Het staat op voorhand vast dat er op het scherpst van de snede zal worden gedebatteerd over: Decentralisatie van het jeugd- en ouderenbeleid: welke effecten heeft dit voor de huisarts? Huisartsen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het debat. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Daarom is registratie wel verplicht.

Het kabinet Rutte II heeft stevig ingezet op decentralisatie. De komende twee jaren vinden twee grote decentralisatieoperaties plaats, namelijk die van de jeugd- en ouderenzorg. Gemeenten worden hiervoor grotendeels verantwoordelijk. Het overbrengen van een groot aantal taken van provincie en het rijk naar de gemeenten maakt meer maatwerk mogelijk en vergroot de betrokkenheid van burgers. Maar welke effecten heeft de overheveling van deze taken naar de gemeente voor de huisarts? En hoe kunnen gemeentebestuurders en beleidsambtenaren lering trekken uit de goede praktijkvoorbeelden die professionals deze middag laten horen?

C1

Uw website inrichten

Workshop van participant Springer Media, verzorgd door de heer H. (Hans) Hoekstra, adviseur

Een goede bereikbaarheid van uw huisartsenpraktijk is voor u en uw patiënten van groot belang. Met een professionele website wordt uw praktijk beter bereikbaar en informeert u uw patiënten optimaal. Na deze workshop bent u in de gelegenheid om uw website van praktijkinfo zodanig in te richten dat u nog efficiënter kunt communiceren met uw patiënten.

C2

En nu praktisch verder met Gezondheid2.0

De heer M. (Martijn) Hulst, adviseur bij Zorgbroeders en de heer D.E. (Denis) de Vries, adviseur bij JePraktijkOnline

Onder Gezondheid2.0 wordt verstaan ‘het met behulp van digitale middelen betrekken van de patiënt bij de behandeling’. Dit gaat zowel over de inzet van social media, als app’s, als videoconsult. Voor deze workshop verwachten we van de deelnemer geen voorkennis. We gaan praktisch aan de slag met wat nu al echt kan en de volgende dag kan worden ingezet.

C3

De dokter begrijpt mij niet: Alles wat u wilt weten over communiceren met laaggeletterden

Mevrouw I. (Ilse) Raats, senior consultant CBO en mevrouw drs. C. (Cora) de Wolff, huisarts

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie. Vaak is het lastig deze mensen te herkennen. Hoe weet u dan of, en zo ja hoe, uw boodschap bij deze doelgroep aankomt? In deze workshop bespreken wij met u hoe u uw schriftelijke en mondelinge communicatie en het gebruik van visuele ondersteuning effectiever en efficiënter kunt inrichten om ook mensen met lage gezondheidsvaardigheden te bereiken. Een huisarts is aanwezig met veel ervaring rondom communiceren met deze doelgroep. Stel al uw vragen, zodat u meteen morgen aan de slag kunt met praktische tips.

C4

Wat is mijn persoonlijk inkomen uit mijn praktijk? En hoe doen mijn collega’s het?

Workshop van deelparticipant Seres Accountants & Belastingadviseurs, verzorgd door mevrouw mr. J.A. (Jacqueline) van Eekelen, fiscaal jurist

In deze workshop krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • wat houd ik na een jaar werken nu werkelijk over om uit te geven?
 • hoe doe ik het ten opzichte van collega's en waar komen de verschillen vandaan?

Wij laten u zien hoe u vanuit uw Verlies- en Winstrekening uw te besteden inkomen kunt berekenen na inkomstenbelasting, na hypotheekrente en andere fiscale aftrekposten en na correcties uit de jaarrekening (aflossing lening, afschrijvingen, etc). In het tweede deel bespreken wij met u gegevens uit onze bench mark, zodat u een beeld krijgt hoe uw cijfers zich verhouden tot die van uw collega's. Wij geven hierbij nuances aan en lichten de verschillen toe.

C5

Implementatie van zelfmanagement bij COPD-patiënten in de eerste lijn

Workshop van participant GlaxoSmithKline verzorgd door de heer drs. P.L. (Philippe) Salome, huisarts te IJsselstein

Zorg op afstand kan een oplossing bieden voor de steeds grotere werkdruk binnen de huisartsenpraktijk. Deze workshop gaat over de implementatie van zelfmanagement bij COPD-patiënten. Er is hierbij gebruik gemaakt van de online omgeving van Mijncopdcoach. Deze eHealth-toepassing wordt ingezet als onderdeel van de behandeling. In deze workshop besteden we specifiek aandacht aan de implementatie in de praktijk:

 • waarom zou je deze toepassing willen gebruiken in je praktijk?
 • waar loop je tegenaan in de samenwerking met de andere zorgverleners?
 • hoe motiveer je patiënten om het te gebruiken?
 • wat zijn de succes- en faalfactoren?
C6

Spiegelinformatie: wat heb ik er aan?

Workshop van deelparticipant Achmea, verzorgd door mevrouw mr. M.T. (Marieke) Pronk, senior inkoper Huisartsenzorg

Naast de Achmea PraktijkStatus voor individuele huisartsenpraktijken heeft Achmea ook de RegioStatus. De RegioStatus geeft inzicht in het zorggebruik van een patiëntenpopulatie in een bepaalde regio. Naast inzicht in de samenstelling van de patiëntenpopulatie wordt inzicht gegeven in het zorggebruik over meerdere jaren en er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende zorgsoorten/disciplines (zowel in de eerste als de tweede lijn). Daarnaast laat de RegioStatus zien waar en hoe het zorggebruik verschilt ten opzichte van een vergelijkbare populatie. In deze workshop gaan we in op de interpretatie van uw individuele spiegelinformatie en die van de regio.

C7

Lastig met medicatie in te stellen patiënten

Workshop van participant MSD, verzorgd door de heer dr L. (Louis) Lieverse, in samenwerking met een huisarts

Workshop waarin besproken wordt hoe patiënten die buiten het protocollaire werken van de praktijkondersteuner vallen, kunnen worden herkend en behandeld. Wat te doen als mensen met CVRM/Diabetes lastig in te stellen zijn met medicatie. Wat zijn de mogelijkheden voor de patiënt en de arts om toch tot een goede behandeling te komen. Op basis van verschillende praktijkvoorbeelden nemen wij u mee in deze lastige materie.

C8

Er is geen contra-indicatie voor een goed functioneringsgesprek

De heer dr G. (Geert) Haentjens, doctor in de Psychologie en Master in Science of Management

Het succes van onze praktijk hangt af van ons professionalisme, de betrokkenheid van eenieder en de samenwerking in het team. Als leidinggevende zijn we vaak druk met patiënten en administratie. Dus we dreigen heel hard te werken en toch minder succesvol te zijn dan zou kunnen. Wat zijn handvatten om informeel en formeel te sturen naar individueel en team succes? Daar willen we in deze interactieve presentatie graag met u mee aan de slag. Deze bijeenkomst introduceert de workshops ’Functioneringsgesprekken voeren’ en ‘Beoordelingsgesprekken voeren’ van de LHV Academie.

C9

Zelfmanagement menukaarten voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden

Mevrouw E. (Eveline) Brand, beleidsmedewerker kwaliteit ROHA

De zelfmanagement menukaarten voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden zijn voorzien van illustraties, tekst en stickers. Deze menukaarten zijn gericht op gedragsverandering van de patiënt. Doel van de workshop is om te laten zien wanneer je deze menukaarten inzet naast het gebruik van het individueel zorgplan.

C10

In gesprek met de patiënt

Mevrouw A. (Annemarie) Wisse, trainer bij Van Campen Consulting

Zowel aan de telefoon als aan de balie spreek je als doktersassistente iedere dag veel patiënten. Patiënten willen graag zorg die past bij de persoonlijke situatie. De rol van de assistente is om in communicatie aan te sluiten bij de vraag van de patiënt, waarbij medisch veilige zorg belangrijk is. In deze workshop aandacht voor; hoe stuur ik de patiënt in een gesprek waarbij de juiste zorg, op het juiste moment centraal staat. We oefenen een aantal situaties waarin je als assistente in elk gesprek met de patiënt zorgt voor aandacht binnen de beschikbare tijd van de dag.

C11

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Mevrouw S. (Sara) Bloemers, psycholoog en trainer

Een positieve veranderaanpak die zich richt op de chronische patiënt waarbij gedragsverandering van belang is. Deze werkwijze is gebaseerd op de principes en strategieën van oplossingsgericht werken. Het doel hierbij is niet om verandering van buitenaf op te leggen, wel om intrinsieke motivatie op te bouwen. Deze methode van gespreksvoering wordt door praktijkondersteuner ervaren als een aanvulling op motivational interviewing. In deze workshop demonstraties en kleine oefeningen die illustreren hoe deze werkwijze patiënten motiveert.

C12

De kwetsbare oudere in beeld. En dan? Case management, hoe doe je dat?

De heer drs. J.M. (Jeroen) Peek, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en mevrouw J. (Jessica) Colsen, praktijkondersteuner ouderengeneeskunde

Sommige huisartsen hebben de kwetsbare ouderen al goed in kaart gebracht. Maar dan begint pas het werk. Hoe organiseer je het allemaal rond het zorgbehandelplan? Hoe houd je grip op zo’n zorgbehandelplan? Aan de hand van praktische voorbeelden willen wij u hiervoor tools meegeven voor in de praktijk.

C13

Welke juridische last hoort op de schouders van de huisarts en welke niet?

De heer mr. A. (Arie) de Jong, huisarts

Speciaal voor LHV-leden heeft de LHV Academie een cursus ontwikkeld waarin Arie de Jong, huisarts en jurist, u meeneemt op basis van dagelijkse perikelen in het woud van de wet en regelgeving waarbinnen u zich als huisarts moet bewegen. In deze workshop op de beurs wordt op een specifiek onderdeel ingegaan, namelijk wat we van de patiënt mogen verwachten.

C14

Wat is de temperatuur van úw samenwerking?

De heer mr. F.W. (Wim) Meijer, NMI registermediator, coach, trainer en de heer J.G. (Hans) de Roos, NMI registermediator

Communicatie- en samenwerkingsproblemen - in huisartspraktijken geen uitzondering - kosten energie, geven spanning en zijn een bedreiging voor zorgkwaliteit en werkplezier. Hoe herkent u signalen, spreekt u aan, voorkomt u erger? Een goed fundament onder een samenwerking verkleint de kans op problemen. Maar ook dan gaat het wel eens mis. U krijgt praktische handvatten voor het signaleren, voorkomen en omgaan met eventuele problemen. Is uw samenwerking gezond en koortsvrij of heeft die verhoging, koorts of zelfs hoge koorts? Meet kosteloos ‘uw’ temperatuur; op www.samenwerkingsthermometer.nl.

C15

SmartReading

De heer P. (Paul) van der Velde, algemeen directeur en trainer Global Edutainment

De omgekeerde wereld van het lezen. Op school hebben we geleerd de woorden in ons hoofd te ‘verklanken’. Hiermee beperken we onze leessnelheid tot de snelheid waarmee we spreken. SmartReading leert u te lezen met de snelheid waarmee u kunt zien, de meest natuurlijke weg van ons brein. Hierdoor wordt het mogelijk op topsnelheid informatie op detailniveau in uw lange termijngeheugen op te slaan en uw geheugen gemiddeld 30 procent beter te benutten. Door toename van uw concentratie tijdens deze visuele manier van lezen zijn uw analyses nog diepgaander waardoor de kwaliteit van informatieverwerking hoogstaander is. Dit kan uiteindelijk in een kwart van de tijd. We beloven u in deze workshop minimaal een verdubbeling van uw leessnelheid.

C16

Bijwerkingen in de praktijk

Mevrouw drs. R. (Rike) van Eekeren, apotheker Lareb

Veilig gebruik van geneesmiddelen is één aspect van goede farmacotherapie. Deze workshop geeft praktische tips voor het herkennen van en omgaan met bijwerkingen. Het praktijkadvies ‘Omgaan met bijwerkingen’ is daarbij het uitgangspunt.

C17

Suïcidaliteit, aanhaken of afhaken?

De heer A.J.G. (Arnold) Slinkman, crisisinterventor / spv en de heer J.G.W.M. (John) Pot, crisisinterventor / spv

Workshop gericht op feiten, herkennen en uitvragen van suïcidaliteit bij patiënten in de huisartsenpraktijk. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan het suïcidaalproces (entrapment, multidisciplinaire richtlijnen suïcidaliteit). In deze workshop gaan we situaties uit de praktijk oefenen via rollenspelen.

C18

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Mevrouw J. (Jellie) Klaver, directeur NVDA en mevrouw G.J.A. (Gerda) van Baggem, voorzitter NVDA

Vakkennis en vaardigheden houden je scherp als doktersassistent. Het Kwaliteitsregister Doktersassistent biedt een online systeem waarin je je kennis en vaardigheden digitaal vastlegt. Zo is in één oogopslag duidelijk waar je als doktersassistent voor staat: kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Het kwaliteitsregister is op 1 juli 2011 gestart en telt al bijna 3.500 geregistreerde doktersassistenten. De CAO Huisartsenzorg vergoedt een deel van de inschrijvingskosten. Meer weten over het register en de criteria? Kom naar de workshop.

C19

Patiënt aan het roer bij borstkankerzorg

De heer drs. J.W. (Jan) van Bodegom, directeur / chirurg Alexander Monro Ziekenhuis, mevrouw drs. L.M. (Liesbeth) Veenendaal, oncologisch chirurg Alexander Monro Ziekenhuis, mevrouw F.G. (Sissi) Grosfeld, verpleegkundig specialist Alexander Monro Ziekenhuis en mevrouw drs. A.J.H. (Astrid) van der Linden, huisarts in Abcoude

Ondanks dat in Nederland de borstkankerzorg relatief goed geregeld is opende in het voorjaar 2013 het eerste Borstkankerziekenhuis van Nederland: het Alexander Monro Ziekenhuis. In deze workshop gaan we aan de hand van stellingen graag met u de discussie aan wat de kleinere, maar soms ook grotere verschillen zijn met de reguliere ziekenhuizen. We gaan niet alleen in op wat het betekent voor de patiënt, maar ook gaan we in op de gevolgen voor de samenwerking met de eerste lijn.
Waarom een nieuw ziekenhuis?
• luisteren naar patiënten;
• patiënt empowerment.
• Oncoplastische mammachirurgie:
• voor welke keuzes komt de patiënt te staan?

C20

Nieuwe norm voor apotheekhoudende huisartsen

De heer L.H. (Lieme Huib) Osinga, adviseur Maarn Consult

Een workshop over de nieuwe norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’. Deze norm geeft aan wat er van de apotheek van de huisartspraktijk wordt vereist, bijvoorbeeld op het gebied van medicatiebewaking en -gegevensoverdracht. De workshop wordt gegeven door Lieme Huib Osinga, projectleider van de normherziening. Er zal worden ingegaan op de inhoud van de nieuwe norm en op de belangrijkste verschillen met de huidige norm. En er is natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen.

 

CS1

Praktijkstart

Workshop van hoofdparticipant Meeús en deelparticipanten Seres en Noord Negentig, verzorgd door de heer G.E. (Bert) Boterman, adviseur Vrije Beroepen, Meeùs Assurantiën, de heer mr. H.J. (Henk) Perdok, praktijkadviseur Seres en de heer S. (Sascha) Nieborg, belastingadviseur Noord Negentig

Zodra je als huisarts een praktijk gaat overnemen, word je geconfronteerd met diverse financiële en juridische ondernemersvraagstukken;

 • een eigen praktijk, waar begin ik? Ondernemingsplan maken, administratie voeren, personeel, samenwerken, jaarrekening lezen?
 • wat investeer ik en wat ga ik daarvoor betalen?
 • wat houd ik uiteindelijk over om van te leven?
 • waar moet ik op letten bij de financiering?
 • wat zijn de verzekerbare risico's en hoe ga ik daarmee om?

In deze workshop worden voor een goede praktijkstart praktische handvatten gegeven.

CS2

De kracht van anti-klagen: eerste hulp bij zeuren en zaniken

De heer B. (Bart) Flos, schrijver, spreker, inspirator en klaagcoach

Bart Flos schreef één van de best verkochte managementboeken van de afgelopen tijd: het Anti-klaagboek. In dit boek neemt hij zijn lezer mee op expeditie langs de zeurende, zanikende en zwartkijkende medemens. Hoe kan het toch dat sommige mensen zo chronisch ontevreden zijn?
En wat doe je daar vervolgens aan? In zijn presentaties, trainingen en workshops trekt Bart Flos ten strijde tegen een oer-Hollands fenomeen: klagen. Flos laat zien waar klagen vandaan komt en in welke omgeving klagers het beste functioneren. Gelukkig laat hij je ook zien hoe je korte metten maakt met geklaag. Maak ook beter gebruik van je aangeboren optimisme en reken af met de klaagcultuur!

CS3

Is er werk na de huisartsenopleiding?

Mevrouw drs. J. (Judith) Labohm, huisarts en bestuurslid Wadi en de heer drs. B. (Bas) Moen, huisarts en bestuurslid Wadi

Een actuele visie op kansen en bedreigingen voor jonge huisartsen. Hoe zet je jezelf op de arbeidsmarkt anno 2014? En hoe ziet die arbeidsmarkt eruit? LHV Wadi biedt je een praktische workshop aan, met een politiek sausje. Gedurende de workshop nemen we je mee op het gebied van marktwerking. Je krijgt een duidelijk inzicht in de huidige waarneem- en hidha-markt. Verder reiken we je handige tips aan om jezelf als startende huisarts op de markt te zetten.

CS4

Onderhandelen met behoud van relatie

De heer drs. B. (Benno) Diederiks MA, Dicta, praktijktrainer

Onderhandelen doet u iedere dag, maar hoe goed onderhandelt u? In deze workshop krijgt u de sleutels om uw onderhandelingen succesvoller te maken en krijgt u praktische handvatten om slimmer te worden in het behalen van uw doelen. U leert elke onderhandeling om te buigen naar een interactie die boeiende kansen creëert op basis van een win-win situatie. Deze workshop geeft u tips om hoger te durven inzetten en het onderhandelingsspel te bepalen met behoud van de relatie.

CS5

Solliciteren; wat voor huisarts word ik?

Mevrouw M. (Monique) Eland, managing consultant BKV

Wie geeft mij sollicitatieadvies? Hoe schrijf ik een indrukwekkende sollicitatiebrief? Hoe profileer ik me op social media? Wat is de beste manier om mezelf te presenteren? Tijdens deze workshop ontvang je nuttige tips met betrekking tot sollicitatievaardigheden en het gebruik van social media.

Programma D | 15.00 - 16.00 uur

DL1

Lezing door de heer prof. dr. B.R. (Bas) Bloem - Van god naar gids

Iedereen met Parkinsonverschijnselen heeft het recht om af en toe een specialist te zien. Ieder mens wil graag de juiste diagnose weten, en goede behandeladviezen van een expert horen. Met dat idee ontwikkelde Bas Bloem ParC, het Parkinson Centrum Nijmegen.

Een multidisciplinair zorgconcept, waarbij een team van onder andere gespecialiseerde neurologen, psychiaters, paramedici, Parkinsonverpleegkundigen en maatschappelijk werkers de patiënt gedurende drie dagen ziet en vervolgens een op maat gesneden behandeladvies geeft. Het team is altijd afgestemd op de specifieke wensen van de klant, die zelf mag aangeven welke klachten voor hem prioriteit hebben. Dé ziekte van Parkinson en dé behandeling bestaan immers niet – de verschijnselen uiten zich bij iedereen anders. Vervolgens gaat de patiënt terug naar huis en krijgt goede zorg in zijn buurt. Hierdoor hoeft de patiënt niet ver van huis te gaan voor de beste zorg. Samen beter worden kan dus echt. Het is echter wel een kwestie van doen.

Prof. dr. Bas Bloem is neuroloog en verbonden aan het Radboud UMC in Nijmegen. Hij zet zich op alle mogelijke manieren in voor mensen met de ziekte van Parkinson. Om oplossingen te bedenken voor later en voor de beste zorg voor nu. Hij richtte het Parkinson Centrum Nijmegen en de zorginnovatie-organisatie MijnZorgNet op.

DL2

Lezing door de heer prof. dr. ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman - Leiding geven aan professionals? Niet doen!

Professionals in de gezondheidszorg hebben jaren gestudeerd om eindelijk te mogen gaan doen waar ze zo enthousiast over zijn. Pas op dat je dat enthousiasme niet verprutst! Faciliteer de kenniswerkers in plaats van hun werkprocessen almeer te plannen en te controleren.

Zorg er voor dat ze niet te veel lastig gevallen worden met formulieren, rapportenschrijverij, regels en procedures. Dan komt de productiviteit en kwaliteit vanzelf. Waarom? Omdat echte professionals liever iets goed dan iets fout doen. Natuurlijk horen we de laatste tijd gloedvolle betogen over het afschaffen en verminderen van het aantal regels en procedures, laaien de discussies over de Rijnlandse werkcultuur versus het Anglo-Amerikaanse businessmodel weer op en worden er voortdurend paarse krokodillen geïdentificeerd, maar zelden wordt de vraag beantwoord hoe de coördinatie dan wél geregeld moet worden. Het antwoord van Weggeman is: sturen op een collectieve ambitie. Oftewel: focus op de dagelijkse praktijk. Deze lezing gaat over dienend leiderschap, over de kenmerken en eigenaardigheden van professionals, over hun belangrijkste productiefactor: kennis. En over één van hun moeilijkste taken: innoveren. En over vakmanschap, meesterschap en altijd maar blijven leren.

Prof. dr. ir. Mathieu M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast is hij strategic associate van Squarewise en voert hij een eigen praktijk als bestuursadviseur.

D1

Medicatieoverdracht in de eerste lijn

De heer B.R. (Bob) de Dood, projectmanager Ketenzorg FBA

Hoe kan medicatieoverdracht georganiseerd worden? Sinds 1 januari 2011 is de conceptrichtlijn medicatieoverdracht van kracht en gaat de Inspectie er actief op controleren. De vraag is of we op alle punten al ‘richtlijnproof’ zijn en waar we nog eenvoudig verbeterslagen kunnen maken.

D2

Do’s en Don’ts bij het realiseren van een praktijk of gezondheidscentrum

Workshop van deelparticipant Built by de Wildt, verzorgd door de heer J.J.L. (Jeroen) de Wildt, CEO BbDW BV

Do’s en don’ts helpen bij het maken van keuzes als je overweegt je huidige praktijk of centrum te verbouwen of zelfs overweegt een nieuwe praktijk of gezondheidscentrum te betrekken. Meer dan tien jaar praktijkervaring met het bouwen en inrichten van gezondheidscentra geeft een goed inzicht op het gebied van organisatiestructuur, exploitaties, ICT, samenwerking, facilitair beheer, logo huisstijl, bouwen en architectuur.

D3

Grip op leidinggeven

Mevrouw drs. M.J. (Margreet) Schuurmans, senior HRM-adviseur LHV en mevrouw P. (Petra) van der Horst, coach/trainer

Praktijkgerichte workshop die aansluit bij personele vraagstukken in de praktijk op het gebied van leidinggeven. Deelnemers krijgen inzicht in welke persoonlijke factoren een rol spelen bij leidinggeven. Tevens krijgen zij concrete inhoudelijke en procesmatige tips en adviezen. De kunst van het leidinggeven wordt uitgelegd. Het belang en de werking van functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt behandeld en er is aandacht voor de zin en de werking van motiverende factoren in het personeelsbeleid (wat werkt wel en wat werkt niet).

D4

Nieuwe ontwikkelingen Maculadegeneratie en Diabetisch Macula Oedeem 

Workshop van participant Bergman Clinics, verzorgd door de heer prof. C.B. (Carel) Hoyng, oogarts, in samenwerking met een huisarts

Deze workshop is bedoeld om huisartsen in de eerste lijn de typische kenmerken van Maculadegeneratie en Diabetisch Macula Oedeem te laten herkennen. Hierbij komen de valkuilen bij de diagnose aan bod, zo ook de criteria voor spoedbehandeling. Prof. Hoyng neemt de huisartsen verder mee door de nieuwste diagnose- en behandelmogelijkheden van Maculadegeneratie en Diabetisch Macula Oedeem.

D5

Vertaal uw hinderende hersenspinsels in helpende gedachten

De heer dr G. (Geert) Haentjens, doctor in de Psychologie en Master in Science of Management

In Rationeel Emotieve Training (RET), een afgeleide van cognitieve gedragstherapie, sporen we de gedachten op die ons hinderen om ‘nee’ te zeggen tegen te veeleisende patiënten; of onze medewerkers, collega’s of leidinggevenden bij te sturen naar beter presteren en samenwerken… We gaan ons perfectionisme, onze liefdesverslaving, onze lage frustratietolerantie, ons betweterschap en onze rampfantasieën te lijf. Deze presentatie introduceert de workshops RET van de LHV Academie en RET voor doktersassistenten van de NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten).

D6

Laaggeletterden in de huisartsenpraktijk

Mevrouw drs. E. (Eldine) Oosterberg, huisarts en aandachtsfunctionaris diversiteit bij NHG en mevrouw dr M. (Maria) van den Muijsenbergh, huisarts-onderzoeker bij Pharos, kenniscentrum migranten en laaggeletterden en gezondheid en bij de afdeling eerstelijnsgeneeskunde UMC Radboud Nijmegen

Tien procent van alle Nederlanders, en 30 procent van alle migranten, hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat zij hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren. Zij begrijpen vaak niet wat de huisarts bedoelt. Hun gezondheid is slechter en hun gebruik van de zorg niet optimaal. Hoe maken we de praktijk beter toegankelijk voor deze mensen? En hoe kunnen we effectief met hen communiceren, en hen stimuleren in zelfmanagement? Deze workshop geeft hiervoor tips en laat u zelf ervaren wat wel en niet goed werkt.

D7

Lastig met medicatie in te stellen patiënten

Workshop van participant MSD, verzorgd door de heer dr L. (Louis) Lieverse, in samenwerking met een huisarts

Workshop waarin besproken wordt hoe patiënten die buiten het protocollaire werken van de praktijkondersteuner vallen, kunnen worden herkend en behandeld. Wat te doen als mensen met CVRM/Diabetes lastig in te stellen zijn met medicatie. Wat zijn de mogelijkheden voor de patiënt en de arts om toch tot een goede behandeling te komen. Op basis van verschillende praktijkvoorbeelden nemen wij u mee in deze lastige materie.

D8

Ook de dokter kan ziek worden

Mevrouw drs. E.C. (Liesbeth) Wijnvoord, verzekeringsarts RGA, medisch adviseur Movir

Voor dokters zelf komt het vaak als een verrassing: ook de dokter kan ziek worden.

 • wat zijn vroege signalen van dreigende arbeidsongeschiktheid?
 • waarin verschilt een arbeidsongeschikte dokter van een ‘gewone patiënt'?
 • niemand werkt helemaal solistisch, collega's/maten zijn belangrijk. Zij kunnen re-integratie gemakkelijk, maar ook onmogelijk maken. Arbeidsongeschiktheid van een collega betekent ook een grotere belasting van de collega's. Wat zijn aandachtspunten?
 • re-integratie. Hoe kun je dat het beste aanpakken?
 • weer volledig aan het werk: en dan?
D9

Geen agressie in mijn praktijk: it takes 2 to tango

De heer drs. F. (Frank) van As, Aspectief Training & Ontwikkeling en mevrouw L.F. (Lizelot) de Stigter, International School of Tango

Aan de orde komen verschillende vormen van agressie en hoe je hierop zou kunnen reageren. Daarnaast staan we stil bij het verwerkingsproces dat optreedt na het meemaken van agressie en hoe je elkaar daarin kunt ondersteunen. Aan de hand van inzichten en oefeningen uit de tango wordt de metafoor naar communicatie, misverstanden en conflicthantering duidelijk: een workshop over contact, verbinding, verbale communicatie en lichaamstaal.

D10

Elke week 12 aios op je spreekuur?

Mevrouw drs. B.I.H.M. (Blanca) Smit, trainer/coach voor docenten huisartsgeneeskunde

Zou je meer uit het vak willen halen, kennis willen overbrengen? Wil je een betere huisarts worden? Misschien is het docentenvak iets voor jou! Laat je inspireren en kom naar deze workshop.

D11

Een leven lang leren loont

Mevrouw S. (Sara) Bloemers, trainer van Campen consulting

 “Je bent nooit te oud (of te jong) om te leren.” Iedereen kent het gezegde. Nu worden die woorden in daden omgezet door deze workshop ‘een leven lang leren’. Als doktersassistente is het van belang om steeds de vraag te stellen: wat kan ik goed, wat wil ik graag leren. De werkomgeving van de doktersassistente verandert. In deze workshop bespreken we de veranderende praktijkomgeving en wat dat betekent voor jou en je loopbaan. Als resultaat van deze bijeenkomst een aantal leervragen die je met je eigen huisarts kunt bespreken.

D12

De kracht van alledaagse hulp aan mensen met psychiatrische problemen

Mevrouw P.J.H.F. (Ellen) Korse, regiomanager van Surplus Zorg en Welzijn, in samenwerking met teamleden praktische thuisbegeleiding

Een psychiatrische aandoening is niet alleen een medisch probleem. Eenzaamheid, relaties, de opvoeding van kinderen, omgaan met geld, contacten met instanties, werk, allemaal terreinen waarop de psychiatrische aandoening verstorend kan werken. In deze workshop wordt ingegaan op de mogelijkheden van praktische hulpverlening aan huis, gericht op het bieden van structuur in het dagelijks leven, herstel van eigen regie en het opbouwen van een sociaal netwerk. Hulp die een belangrijke aanvulling is op de huisartsenzorg voor deze doelgroep.

D13

eHealth: samen aan de slag

De heer dr B.P.A. (Bart) Thoonen, huisarts, UMC Radboud, Coördinator kaderopleiding astma/COPD, expertise gebied astma/COPD en de heer dr C.J. (Kees) Vos, huisarts in Spijkenisse en verbonden als opleider aan ErasmusMC, expertise gebied neuropathische pijn

Vos en Thoonen zijn voortrekkers op het gebied van eHealth. Beiden staan aan de wieg van een expert-module voor de huisartsenpraktijk. In de modules wordt de patiënt online bij de hand genomen. Vos ontwikkelde mijnpijncoach, Thoonen mijnastmaonline en mijncopdonline. Deze modules hanteren een combinatie van eConsult, eMonitoring, eLearning, eSelfmanagement.
•    wat is eHealth?
•    wanneer zet je het in? Bij wie en waarom?
•    welke instrumenten zijn beschikbaar?
•    wat voor resultaten mag je verwachten?
•    welke praktische zaken moet je ondernemen?

D14

Kwetsbare ouderen, een gezamenlijke aanpak

De heer drs. F.W. (Ferry) van Geffen, huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde en mevrouw N.C. (Nieske) Heerema, specialist ouderengeneeskunde

Het overheidsbeleid richt zich op zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen. Dat heeft grote gevolgen voor de huisarts. Hoe blijft de oudere zolang mogelijk vitaal? Wat is de rol van de huisarts hierbij? Welke huisartsenzorg heeft de kwetsbare oudere nodig? Hoe kan de huisarts gebruik maken van de expertise van de specialist ouderengeneeskunde? Aan de hand van voorbeelden laten we zien hoe de huisartsenzorg en samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde voor deze groep eruit kan zien.

D15

Zorg in de buurt: huisarts en gemeente

Mevrouw drs. A.M.C. (Anke) de Boer, beleidsmedewerker LHV en mevrouw drs. G. (Gertrude) van Driesten MPH, VNG en de heer drs. M.J.W. (Marcel) Knijnenburg, huisarts

Er komt een patiënt op uw spreekuur die u vraagt of er bij u al geïnformeerd is of hij in aanmerking komt voor een traplift. Hij heeft vorige week een gesprek aan de keukentafel gehad met een ambtenaar van de gemeente over welke problemen hij heeft en hoe deze kunnen worden opgelost. Hij heeft daarbij de ambtenaar toestemming gegeven bij zijn huisarts te informeren naar zijn gezondheid. Zo maar een voorbeeld van de veranderde bemoeienis van de gemeente met de zorg. Zorg en ondersteuning die eerder via de AWBZ of andere wetten werden vergoed, komen nu voor rekening van de Wmo. Deze verandering heeft gevolgen voor de dagelijkse praktijk van de huisarts. Als spin in het web van de zorg zal deze goed op de hoogte moeten zijn van de regelingen die er bestaan voor de opvang van hulpvragen van zijn patiënten. In deze workshop leert u wat de gemeente uw patiënten te bieden heeft en hoe u optimaal met de gemeente kunt samenwerken.

D16

Hoe te handelen bij stress urine incontinentie: een 1,5 lijns aanpak

Workshop van participant Bergman Clinics, verzorgd door de heer prof. dr C.H. (Huub) van der Vaart, uro-gynaecoloog, Medical director divisie Vrouwenzorg en afdelingshoofd gynaecologie UMC Utrecht en mevrouw drs. A.C.H. (Toos) Valkenburg, huisarts

Urine incontinentie bij vrouwen is een hinderlijke kwaal, met hoge persoonlijke en maatschappelijke lasten. Recent zijn een aantal nieuwe studies verschenen waarvan de uitkomst het zorgpad voor de vrouw met urineverlies drastisch zal doen veranderen. In deze workshop worden nieuwe zorgpaden, in concept, voor stress en urge urine incontinentie aan u gepresenteerd en ter discussie gesteld. De nadruk zal liggen op integrale zorg in plaats van sequentiële zorg.

D17

Medisch specialistische zorg in klinieken: een eyeopener

De heer drs. J. (Jak) Dekker, voorzitter van Zelfstandige Klinieken Nederland en eigenaar van Equipe Zorgbedrijven (Xpert Clinics, De Helder Kliniek, De Velthuis Kliniek)

Huisartsen verwijzen patiënten nog vaak door naar het ziekenhuis voor planbare behandelingen of ingrepen. Maar we hebben in Nederland veel goede klinieken die vrijwel alle specialismen in huis hebben die men ook kan terugvinden in een algemeen ziekenhuis. Voordeel van klinieken is dat ze goedkoper zijn voor de maatschappij (15-20 procent volgens de NZa), maar ook dat ze zich toeleggen op slechts één of enkele specialisaties waardoor de medisch specialisten die er werken zeer bekwaam zijn. Klinieken zijn kleinschalig en er zijn nauwelijks of geen wachttijden. Een en ander uit zich ook in de patiënttevredenheid. Dat cijfer ligt vaak hoger dan in het ziekenhuis. Maar wat zijn precies de voordelen van klinieken voor patiënt en maatschappij en hoe kun je weten welke klinieken degelijk zijn, in de buurt zijn, en of de zorg voor de patiënt er verzekerd is? Kortom, in deze sessie beantwoorden we de vraag hoe je als huisarts een vollediger beeld kunt krijgen van doorverwijsopties voor goede medisch specialistische zorg in Nederland.

D18

Obesitas: een zorg voor de huisarts

De heer prof. dr J.C. (Jaap) Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid VU en VUmc

Obesitas is gerelateerd aan een breed spectrum van co-morbiditeit en beperkingen in functioneren. Naast bariatrische chirurgie is er geen medische interventie anders dan begeleiding naar permanente leefstijlverandering. In essentie gaat het om zelfmanagement waarbij een laagdrempelig aanbod van leefstijlinterventies bij groepen in eerste en nulde lijn het meest effectief en doelmatig blijkt. Vooral wanneer deze aandacht besteden aan aspecten als intrinsieke motivatie blijken programma’s vaak te leiden tot aanzienlijke gezondheidswinst en verbetering van kwaliteit van leven. Implementatie van de zorgstandaard obesitas draagt bij aan optimale organisatie, kwaliteit en bekostiging van adequate ketenzorg.

D19

Uitlopende patiëntencontacten: niet te voorkomen of een keuze?

Mevrouw A. (Astrid) Kodde, huisarts en docent

Wachten aan de telefoon, aan de balie of in de wachtkamer: patiënten vinden het vaak vervelend en u (daardoor?) mogelijk ook. In deze korte training leert u welke oorzaken uw uitlopen heeft en wat u daaraan kunt doen. U leert meer grip te krijgen op uw tijd. Een waardevolle, interactieve training om rust terug te brengen in uw volle praktijkdagen en patiënten minder lang te laten wachten.

D20

Teken en de ziekte van Lyme

De heer C.C. (Kees) van den Wijngaard, epidemioloog RIVM en de heer dr. ir. F. (Fedor) Gassner, onderzoeker infectieziekten RIVM

In vogelvlucht wordt er een uitleg gegeven over de teek, de tekenbeet en hoe te handelen bij een beet. De workshopleiders tonen u levende teken en producten waarmee u makkelijk een teek kunt verwijderen. Een onderzoeker vertelt u vervolgens de laatste stand van zaken rond de profylaxe van de ziekte van Lyme.

DS1

Praktijkstart

Workshop van hoofdparticipant Meeús en deelparticipanten Seres en Noord Negentig, verzorgd door de heer G.E. (Bert) Boterman, adviseur Vrije Beroepen, Meeùs Assurantiën, de heer mr. H.J. (Henk) Perdok, praktijkadviseur Seres en de heer S. (Sascha) Nieborg, belastingadviseur Noord Negentig

Zodra je als huisarts een praktijk gaat overnemen, word je geconfronteerd met diverse financiële en juridische ondernemersvraagstukken;

 • een eigen praktijk, waar begin ik? Ondernemingsplan maken, administratie voeren, personeel, samenwerken, jaarrekening lezen?
 • wat investeer ik en wat ga ik daarvoor betalen?
 • wat houd ik uiteindelijk over om van te leven?
 • waar moet ik op letten bij de financiering?
 • wat zijn de verzekerbare risico’s en hoe ga ik daarmee om?

In deze workshop worden voor een goede praktijkstart praktische handvatten gegeven.

DS2

De kracht van anti-klagen: eerste hulp bij zeuren en zaniken

De heer B. (Bart) Flos, schrijver, spreker, inspirator en klaagcoach

Bart Flos schreef één van de best verkochte managementboeken van de afgelopen tijd: het Anti klaagboek. In dit boek neemt hij zijn lezer mee op expeditie langs de zeurende, zanikende en zwartkijkende medemens. Hoe kan het toch dat sommige mensen zo chronisch ontevreden zijn? En wat doe je daar vervolgens aan? In zijn presentaties, trainingen en workshops trekt Bart Flos ten strijde tegen een oer-Hollands fenomeen: klagen. Flos laat zien waar klagen vandaan komt en in welke omgeving klagers het beste functioneren. Gelukkig laat hij je ook zien hoe je korte metten maakt met geklaag. Maak ook beter gebruik van je aangeboren optimisme en reken af met de klaagcultuur!

DS3

Is er werk na de huisartsenopleiding?

Mevrouw drs. J. (Judith) Labohm, huisarts en bestuurslid Wadi en de heer drs. B. (Bas) Moen, huisarts en bestuurslid Wadi

Een actuele visie op kansen en bedreigingen voor jonge huisartsen. Hoe zet je jezelf op de arbeidsmarkt anno 2014? En hoe ziet die arbeidsmarkt eruit? LHV Wadi biedt je een praktische workshop aan, met een politiek sausje. Gedurende de workshop nemen we je mee op het gebied van marktwerking. Je krijgt een duidelijk inzicht in de huidige waarneem- en hidha-markt. Verder reiken we je handige tips aan om jezelf als startende huisarts op de markt te zetten.

DS4

Onderhandelen met behoud van relatie

De heer drs. B. (Benno) Diederiks MA, Dicta, praktijktrainer

Onderhandelen doet u iedere dag, maar hoe goed onderhandelt u? In deze workshop krijgt u de sleutels om uw onderhandelingen succesvoller te maken en krijgt u praktische handvatten om slimmer te worden in het behalen van uw doelen. U leert elke onderhandeling om te buigen naar een interactie die boeiende kansen creëert op basis van een win-win situatie. Deze workshop geeft u tips om hoger te durven inzetten en het onderhandelingsspel te bepalen met behoud van de relatie.

We houden u graag op de hoogte van ons event

U kunt zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief